Interventie împotriva Non-aderenței în Sprijinul Pacienților cu afecțiuni respiratorii din România

Programul INSPIRO se adresează tuturor pacienților români diagnosticați
cu Astm Bronșic sau Bronhopneumopatie Cronică Obstructivă și are ca obiective principale:

  • Creșterea nivelului de informare a pacienților (și aparținătorilor acestora) cu privire la boala de care suferă, a tratamentului prescris și a managementului reacțiilor adverse care pot apărea în timpul tratamentului
  • Creșterea nivelului de educare a pacienților și aparținătorilor, referitor la utilizarea și administrarea corespunzătoare a medicației, în totală concordanță cu modul prescris de către medic
  • Oferirea de suport atât pacienților cât și aparținătorilor acestora
  • Creșterea calității vieții pacienților și îmbunătățirea comunicării dintre medic și pacient

Program inițiat de Societatea Română de Pneumologie și implementat de S.C. Totem Communication SRL